IDentity Consult
Defining Through Designing


WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT

IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in transities zoals organisatieveranderingen, huisvestingsstrategie en opgaven in het ruimtelijk domein. Vanuit de ruime ervaring op het gebied van organisatiekunde, programmatisch werken aan opgaven en strategisch omgevingsmanagement kunnen we onze opdrachtgevers effectief helpen met hun opgaven. Onze rol varieert van adviseur en projectleider tot programmamanager en kwartiermaker.


Wat wij doen

Strategie en Visieontwikkeling | Omgevingsvisies Conceptontwikkeling | Programmamanagement | Procesbegeleiding |Design Thinking(probleemanalyse en oplossingsverkenning) | Stakeholders managementen en Participatietrajecten | Strategisch omgevingsmanagement | Interimmanagement en Kwartiermaker.  
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn