WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT


IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en (sociale)innovatie. 


We helpen organisaties in de transitie naar bijvoorbeeld een nieuwe manier van (samen)werken. Een sociale innovatie op gang gebracht via een verandering in de fysieke en virtuele omgeving. Het ontwikkelproces om te komen tot een goed plan is systematisch, iteratief en interactief. De Gebruikersbeleving(UX) is een belangrijke pijler in het proces. 


WIJ:

  • Onderzoeken de organisatie kenmerken, cultuur, ambities en drijfveren om helder te kunnen vaststellen waarom en op welke thema een verandering of innovatie gewenst is.
  • Vinden vanuit dit onderzoek met betrokkenheid van medewerkers de aanknopingspunten om een ontwikkelproces op gang te krijgen
  • Denken in scenario's om afwegingen te kunnen maken in denkrichtingen en oplossingen
  • Co-creeren met eindgebruikers omdat eigenaarschap en  een positieve " User Experience" ervoor zorgen dat een ingezet proces zich ontwikkelt tot een gewenste beweging in de organisatie.


 

ONZE ADVIESDIENSTEN ZIJN

  • Organisatie advies
  • Conceptontwikkeling
  • Procesbegeleiding bij innovatie en co-creatie
  • Changemanagement
  • User Experience & Well being
  • Evaluatie en doorontwikkeling van innovaties (UX)IDentity Consult
Defining Through Designing
E-mailen
Bellen
LinkedIn