WELKOM BIJ IDENTITY CONSULT


IDentity Consult bestaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling middels een vernieuwende werkomgeving. Het  organisatiegericht Huisvesten. De identiteit, cultuur en diversiteit zijn bepalende factoren in het ontwikkelen en het gebruik van een nieuwe omgeving. Onze focus:

  • Organisatie advies
  • Conceptontwikkeling
  • Co-creatie
  • Changemanagement
  • Procesbegeleiding
  • Evaluatie en doorontwikkeling van nieuwe werkomgevingenIDentity Consult
Defining Through Designing
E-mailen
Bellen
LinkedIn